Affald

Man kan efter behov hente de grønne poser til bioaffald på ejendomskontoret eller cafe' Ask.

Affald må kun forefindes på de dertil indrettede områder. Der må ikke smides affald ud fra vinduer, altaner mv. Ligeså må affald ikke forefindes på trapperne, gang – legearealer mv. Affaldet skal sorteres i de afmærkede containere.

Affald

 • ·Molok til aviser og papir
 • ·Molok til bioaffald (madaffald)
 • ·Molok til restaffald
 • ·Molok til plast
 • ·Molok til glas
 • ·Molok til pap

Containergården

 •   Brugte el-pærer  i Containergården
 •   Batterier lægges i de dertil indrettede beholdere i storskraldsrummet ved Containergårde og ved Ejendomskontoret
 •   Farligt affald skal afleveres i Containergården/storskraldsrum.
 •   PapN.B: HUSKdet kan også afleveres i Containergården ved den blå hal (overfor Digehuset 1+2).
 •  Storskrald afleveres i containerrummet ved den store materialegård som ligger over for Digehuset 1 og 2. Affaldet skal sorteres efter type i de forskellige containere, eks. metal, pap,   elektronik, småt brandbart m.m.
 •  Adgang til containerrummet sker ved hjælp af adgangsbrikkerne som også bruges til opgangene.
 •  Venligst undlad at smide ovennævnte i eller ved siden af molokkerne, da vi kan risikere at skulle betale ekstra afgift for fjernelse af den slags affald. Husk at sortere korrekt, så sparer vi måske penge og skåner miljøet.
 • Containerne og storskraldsrum må kun bruges af afdelingens beboere og til affald, der hidrører afdelingen.

 

Grengården (beliggende ved Grøftehuset 5)

    Haveaffald, blomster og jord skal i kompostbunken i Grengården.

 

Du kan bruge din egen brik til Containergården hele døgnet, hvis du ikke har en, så henvend dig på ejendomskontoret.

Kort nyt

Det er nemt at sortere, med hjælp fra Perfect Waste

Du er kan finde info her

 

Askerød Tidende juni 2023 (det findes også i papirformat på Ejendomskontoret og i Café Ask (begrænset antal)

Du kan finde info her

 

Askerød har fået Cykelværksted -  mellem Gærdehuset 5 og 6

Du kan finde info her

Åbningsfesten i Cykelværkstedet tirsdag den 25. april

 

BO-VEST har fået en ny selvbetjening  

Du kan finde info her

 

Husk at læse om haver og terrasser i Husorden og Råderet

Du kan finde info her

 

Affaldskampagne: Er det sådan Askerød skal se ud?

Du kan finde info her

 

Vil du gå glip af vigtige beskeder i Askerød? Modtag SMS ved akutte situationer, så som luk af vand, varme o.l.

Du kan finde info her