Affald

Man kan efter behov hente de grønne poser til bioaffald på ejendomskontoret eller cafe' Ask.

Affald må kun forefindes på de dertil indrettede områder. Der må ikke smides affald ud fra vinduer, altaner mv. Ligeså må affald ikke forefindes på trapperne, gang – legearealer mv. Affaldet skal sorteres i de afmærkede containere.

Affald

 • ·Molok til aviser og papir
 • ·Molok til bioaffald (madaffald)
 • ·Molok til restaffald
 • ·Molok til plast
 • ·Molok til glas
 • ·Molok til pap

Containergården

 •   Brugte el-pærer  i Containergården
 •   Batterier lægges i de dertil indrettede beholdere i storskraldsrummet ved Containergårde og ved Ejendomskontoret
 •   Farligt affald skal afleveres i Containergården/storskraldsrum.
 •   PapN.B: HUSKdet kan også afleveres i Containergården ved den blå hal (overfor Digehuset 1+2).
 •  Storskrald afleveres i containerrummet ved den store materialegård som ligger over for Digehuset 1 og 2. Affaldet skal sorteres efter type i de forskellige containere, eks. metal, pap,   elektronik, småt brandbart m.m.
 •  Adgang til containerrummet sker ved hjælp af adgangsbrikkerne som også bruges til opgangene.
 •  Venligst undlad at smide ovennævnte i eller ved siden af molokkerne, da vi kan risikere at skulle betale ekstra afgift for fjernelse af den slags affald. Husk at sortere korrekt, så sparer vi måske penge og skåner miljøet.
 • Containerne og storskraldsrum må kun bruges af afdelingens beboere og til affald, der hidrører afdelingen.

 

Grengården (beliggende ved Grøftehuset 5)

    Haveaffald, blomster og jord skal i kompostbunken i Grengården.

 

Du kan bruge din egen brik til Containergården hele døgnet, hvis du ikke har en, så henvend dig på ejendomskontoret.

Kort nyt

Askerød Tidende februar 2023 (det findes også i papirformat i Café Ask (begrænset antal)

Du kan finde info her

 

P-stop på parkeringsplads

Du kan finde info her

 

Der søges frivillige til Aktivbestyrelsen

Du kan finde info her

 

Trodser parallelsamfundstatistikker: Greve Nords unge blandt DK´s bedste til at komme i uddannelse

 Du kan finde info her

 

Info fra VA´s bestyrelsens formand ang. parallelsamfundslisten

Du kan finde info her

 

Godt indeklima i Askerød

Du kan finde info her

 

Nyt vedrørende tagudskiftningen på Askerød

Du kan finde info her

 

Vil du gå glip af vigtige beskeder i Askerød? Modtag SMS ved akutte situationer, så som luk af vand, varme o.l.

Du kan finde info her

 

SÅDAN SPARER DU PÅ DIN ELREGNING. SÅDAN SPARER DU PÅ DIN VARMEREGNING.

Du kan finde info her

 

Spar på elregningen – sådan sænker du dit elforbrug

https://elberegner.dk/guides/spar-paa-elregningen/