Afdelingsbestyrelsen

 

Introduktion til Afdelingsbestyrelsen: 

Afdelingsbestyrelsen i Askerød vælges på beboermødet.

Den står for at gennemføre de store linjer og beslutninger som bliver truffet på beboermødet, og den står for at foreslå initiativer til beboermødet.

Bestyrelsen er med til at sikre, at beboerne i Askerød har de samme vilkår i fremtiden. Heri ligger der både en sikring økonomisk, men også i, at Askerød udvikler sig og forbliver attraktiv.

Afdelingsbestyrelsen arbejder for at sikre Askerøds udvikling og støtte initiativer, der er til fællesskabets og boligernes bedste. Deres arbejde går ud på at:

  • Indkalde til beboermødet og gennemføre mødets beslutninger
  • Føre tilsyn med daglig drift og sørge for ro og orden
  • Lave forslag til regnskaber og budget, sammen med ejendomskontoret
  • Være bindeled mellem beboere og Bo-Vest
  • Støtte de initiativer, som kommer fra Aktivbestyrelsen, Miljøudvalget mv.

Det er afdelingsbestyrelsen, der udarbejder driftsbudget (hvad Askerøds penge skal bruges på), sammen med ejendomskontoret. Når afdelingsbestyrelsen er tilfreds, fremlægges det til beboermødet, som har den endelige magt over det.

På samme måde er det afdelingsbestyrelsen, der gennemgår regnskabet for Askerød først og bagefter tages det op på beboermødet.

Det er afdelingsbestyrelsen, der fremlægger, hvad der sker i Askerød. f.eks. i Askerød Tidende, på vores hjemmeside, på Facebook mv.

På beboermødet fortæller afdelingsbestyrelsen, hvad der er sket siden sidste beboermøde.

De foreslår også arbejde og aktiviteter, ændringer i råderetskataloget osv., som beboermødet kan godkende eller afvise.

Det er kort sagt afdelingsbestyrelsen, der står for at have det store overblik over vores fælles boliger. Det er os alle sammen (gennem Vridsløselille Andelsboligforening) der ejer vores boliger, så det er afdelingsbestyrelsens ansvar, med ejendomskontoret og Bo-Vest, som er vores administrationsselskab (vores ansatte), at sikre, at vi har det så godt så muligt – nu og i fremtiden.

Afdelingsbestyrelsen har også samarbejde med organisationer udenfor Askerød, f.eks. Vridsløselille Andelsboligforenings bestyrelse og Greve kommune.

 

Kort nyt

Askerød Tidende november 2023 (det findes også i papirformat på Ejendomskontoret og i Café Ask (begrænset antal)

Du kan finde info her

 

Café Asks menu for november

Du kan finde info her

 

Der hensættes affaldsposer ved siden af molokkerne, ved Gærdehuset 5/6 og ved Gærdehuset 7/8

Du kan finde info her

 

Det er nemt at sortere, med hjælp fra Perfect Waste

Du er kan finde info her

 

Askerød har fået Cykelværksted -  mellem Gærdehuset 5 og 6

Du kan finde info her

Åbningsfesten i Cykelværkstedet tirsdag den 25. april

 

BO-VEST har fået en ny selvbetjening  

Du kan finde info her

 

Husk at læse om haver og terrasser i Husorden og Råderet

Du kan finde info her

 

Affaldskampagne: Er det sådan Askerød skal se ud?

Du kan finde info her

 

Vil du gå glip af vigtige beskeder i Askerød? Modtag SMS ved akutte situationer, så som luk af vand, varme o.l.

Du kan finde info her