Afdelingsbestyrelsen

 

Introduktion til Afdelingsbestyrelsen: 

Afdelingsbestyrelsen i Askerød vælges på beboermødet.

Den står for at gennemføre de store linjer og beslutninger som bliver truffet på beboermødet, og den står for at foreslå initiativer til beboermødet.

Bestyrelsen er med til at sikre, at beboerne i Askerød har de samme vilkår i fremtiden. Heri ligger der både en sikring økonomisk, men også i,

at Askerød udvikler sig og forbliver attraktiv.

Afdelingsbestyrelsen arbejder for at sikre Askerøds udvikling og støtte initiativer, der er til fællesskabets og boligernes bedste. Deres arbejde går ud på at:

  • Indkalde til beboermødet og gennemføre mødets beslutninger
  • Føre tilsyn med daglig drift og sørge for ro og orden
  • Lave forslag til regnskaber og budget, sammen med ejendomskontoret
  • Være bindeled mellem beboere og Bo-Vest
  • Støtte de initiativer, som kommer fra Aktivbestyrelsen, Miljøudvalget mv.

Det er afdelingsbestyrelsen, der udarbejder driftsbudget (hvad Askerøds penge skal bruges på), sammen med ejendomskontoret. Når afdelingsbestyrelsen er tilfreds, fremlægges det til beboermødet, som har den endelige magt over det.

På samme måde er det afdelingsbestyrelsen, der gennemgår regnskabet for Askerød først og bagefter tages det op på beboermødet.

Det er afdelingsbestyrelsen, der fremlægger, hvad der sker i Askerød. f.eks. i Askerød Tidende, på vores hjemmeside, på Facebook mv.

På beboermødet fortæller afdelingsbestyrelsen, hvad der er sket siden sidste beboermøde.

De foreslår også arbejde og aktiviteter, ændringer i råderetskataloget osv., som beboermødet kan godkende eller afvise.

Det er kort sagt afdelingsbestyrelsen, der står for at have det store overblik over vores fælles boliger. Det er os alle sammen (gennem Vridsløselille Andelsboligforening) der ejer vores boliger, så det er afdelingsbestyrelsens ansvar, med ejendomskontoret og Bo-Vest, som er vores administrationsselskab (vores ansatte), at sikre, at vi har det så godt så muligt – nu og i fremtiden.

Afdelingsbestyrelsen har også samarbejde med organisationer udenfor Askerød, f.ek.s Vridsløselille Andelsboligforenings bestyrelse og Greve kommune.

 

Kort nyt

Jobplaneten stopper i Greve. 

Afslutningsreception fredag den 13. januar 2023 Klokken 14.00-16.00. Stamhuset Digehuset 9, 2670 Greve

Vi byder på kage og lidt at drikke. Alle er velkommen

Du kan finde info her

 

Vil du gå glip af vigtige beskeder i Askerød? Modtag SMS ved akutte situationer, så som luk af vand, varme o.l.

Du kan finde info her

 

Askerød Tidende december 2022 (det findes også i papirformat i Café Ask (begrænset antal)

Du kan finde info her

 

Her kan du finde referatet fra ekstraordinært beboermøde 22. november

Referat fra ekstraordinært beboermøde 22. november 2022

 

På repræsentantskabsmødet i Greve Fjernvarme den 26. oktober blev der orienteret om, at vores varmepriser ikke stiger i 2023.

 

SÅDAN SPARER DU PÅ DIN ELREGNING. SÅDAN SPARER DU PÅ DIN VARMEREGNING.

Du kan finde info her

 

Aktiviteten Askerødder har informeret om, at de har valgt at lukke aktiviteten ned

(01-11-2022)

 

Judith Nielsen har fratrådt stillingen som caféleder for Café Ask. Der er p.t. ansat en vikar.

 

Ordinært beboermøde onsdag den 21. september 2022

Referat fra ordinært beboermøde 21. september 2022

 

Spar på elregningen – sådan sænker du dit elforbrug

https://elberegner.dk/guides/spar-paa-elregningen/

 

Ingen store huslejestigninger på vej i Bo-Vest

Du kan finde info her

  

Sådan får du mælkekartonen til at fylde meget mindre (Albertslund Verdensmål Center)

Du kan finde info her

 

Børnefesten i Askerød lørdag den 27. august 2022 

Du kan finde info her