FORRETNINGSORDEN & MØDEDATOER

 

 

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen

Du kan finde den her

 

 

BILLEDE AF MDE

Afdelingsbestyrelsens møder:

 Se under Møder i 2023.

 Repræsentanter fra Ejendomskontoret: Susanne Palstrøm og Maria Gad.

 

Møder i 2023:

(Kl. 17.00 i Afdelingsbestyrelsens lokale på Ejendomskontoret (evt. i konferencelokalet i Café Ask)

Tirsdag den 24. januar

Tirsdag den 21. februar

Mandag den 6. marts (markvandring)

Tirsdag den 14. marts

Beboermøde onsdag den 22. marts 

Tirsdag den 18. april

Tirsdag den 23. maj

Tirsdag den 13. juni

Der bliver ikke holdt møde i juli måned. Der har vi sommerferie.

Tirsdag den 8. august

Onsdag den 6. september (tentativt møde)

Tirsdag den 19. september

Budgetbeboermøde onsdag den 20. september 

Tirsdag den 24. oktober

Tirsdag den 21. november

Tirsdag den 12. december

 

Møder udenfor Askerød:

Charlotte Birkved sidder som bestyrelsesmedlem i VA (Vridsløselille Andelsboligforening), bestyrelsesmedlem i Bo-Vest, bestyrelsesmedlem i Antenneforeningen af 1986, repræsenstant i Greve Fjernevarme (Thomas A. Pedersen sidder også her), repræsentant i BL 2 kreds (Danmarks almene boliger) og i VA Verdenmålsudvalget (Gtte Hansen sidder også her). Der er også møder i VA Kontaktudvalg, Styredialoggruppen og GNP bestyrelsen.

 

Repræsentation fra Afdelingsbestyrelsen:

Der vil sidde en repræsentant fra Afdelingsbestyrelsen på Aktivbestyrelsens møder. 

Der vil sidde en repræsentant fra Afdelingsbestyrelsen på Miljøudvalgets møder. Det er Thomas A. Pedersen

 

 

Kort nyt

Det er nemt at sortere, med hjælp fra Perfect Waste

Du er kan finde info her

 

Askerød Tidende juni 2023 (det findes også i papirformat på Ejendomskontoret og i Café Ask (begrænset antal)

Du kan finde info her

 

Askerød har fået Cykelværksted -  mellem Gærdehuset 5 og 6

Du kan finde info her

Åbningsfesten i Cykelværkstedet tirsdag den 25. april

 

BO-VEST har fået en ny selvbetjening  

Du kan finde info her

 

Husk at læse om haver og terrasser i Husorden og Råderet

Du kan finde info her

 

Affaldskampagne: Er det sådan Askerød skal se ud?

Du kan finde info her

 

Vil du gå glip af vigtige beskeder i Askerød? Modtag SMS ved akutte situationer, så som luk af vand, varme o.l.

Du kan finde info her